ကိတ္မုန္႔၊ ကြတ္ကီး၊ ရိုးရာမုန္႔မ်ား တန္ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ကုန္ သရုပ္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၁၂) ရက္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းခရိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ကုန္ သရုပ္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို စစ္ကိုင္းခရိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(SDCCI)နဲ႔ ရွမ္းေမာေျမအစိမ္းေရာင္နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသရုပ္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို စစ္ကိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစဖို႔၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အသိပညာ၊ နည္းပညာေတြ ရရွိႏိုင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဆန္အေျခခံ၊ ပဲအေျခခံဆန္မႈန္႔နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကိတ္မုန္႔၊ ကြတ္ကီးနဲ႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ SDCCI မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကိတ္မုန္႔၊ ကြတ္ကီးအပါအဝင္ မုန္႔အမ်ိဳးအမည္(၁၀) မ်ိဳးဝန္းက်င္ကို တန္ဖိုးျမင့္စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အထိ သရုပ္ျပေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း ဝါသနာပါသူေတြ၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းစီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့ မုန္႔ဖုတ္ပညာရွင္ေတြက ဆန္အေျခခံ၊ ပဲအေျခခံ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္နည္း၊ ဂ်ံဳအစားထိုးဆန္မႈန္႔ ျပဳလုပ္တဲ့ခ်ီဖြန္ကိတ္၊ ကိတ္လိပ္စတဲ့ မုန္႔ဖုတ္နည္းပညာေတြကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းခရိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(SDCCI)နဲ႔ ရွမ္းေမာေျမအစိမ္းေရာင္နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ကုန္ သရုပ္ျပေဆြးေႏြးပြဲအျပင္ စပါး၊ ပဲ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ား ဇီဝအေျချပဳ အထြက္တိုးနည္းပညာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News