ကမ္ပိုကစားနည္းကေတာ႔ (၂၀၁၉)ဆီးဂိမ္းမွာမပါ၀င္ေပမဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္ပိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ကစားသမားမ်ား      ျပိဳင္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳရရွိေစရန္ အိုလံပစ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျပည္တြင္းျပိဳင္ပြဲ က်င္းပဖို႔ရွိေၾကာင္း  လည္း သိရပါတယ္။ ကမ္ပိုကစားနည္းက (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဆီးဂိမ္းမွာမပါ၀င္ေပမဲ႔လည္း ကမ္ပိုကစားသမားမ်ားကေတာ႔ လက္ရွိမွာဂ်ပန္ ဆရာၾကီးမ်ားနဲ႔ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားလ်က္ရွိေနပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္ပိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က မ်ဴိးဆက္သစ္ကစားသမား   မ်ားထြက္ရွိေစရန္ နယ္မ်ားမွာလည္းသင္တန္းမ်ားဖြင္႔လွစ္ေနတာျဖစ္ျပီးေတာ႔ ကယားျပည္နယ္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္  နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မ်ားမွာ ကမ္ပိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင္႔လွစ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။အဆိုပါ သင္တန္း   ေက်ာင္းမ်ားမွာ လက္ရွိကမ္ပိုလက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ားက နည္းျပမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္လည္းရွိပါ   တယ္။ေနာက္ထပ္လည္း ကစားသမားမ်ားကို စက္တင္ဘာလမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာဖြင္႔လွစ္မဲ႔ ကမ္ပိုနည္းျပ    သင္တန္းကို ေစလႊတ္သြားဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္ပိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က လက္ရွိမွာလည္း ကမ္ပိုအားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားရွားေနတာေၾကာင္႔ ဇြန္လမွာ အိုလံ   ပစ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းျပိဳင္ပြဲက်င္းပသြားဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။   အဲ႔ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ ကယားျပည္နယ္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ မွာ သင္ၾကားေနတဲ႔ ကစားသမားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ျပီး ျပိဳင္ပြဲက်င္းပသြားဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္ပိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က လက္ရွိလက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၂၀ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာက်င္း   ပမယ့္ ကမၻာ႔ကမ္ပုိျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ေစလႊတ္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
 

 

Related News