ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေဝးအခမ္းအနားနဲ႕ ေရထြက္ပစၥည္းေစ်းပြဲေတာ္ကို အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွာ ေမလ (၁၁) ရက္ကေန (၁၃) ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုက်င္းပလ်က္ရွိတဲ့  အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို   ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပီးခဲ့တဲ့ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးနဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနဒုတိယဝန္ၾကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားနဲ႔အတူ ေရထြက္ပစၥည္းေတြ ပါဝင္ေရာင္းခ်တဲ့ ပြဲေတာ္ကိုလည္း က်င္းပခဲ့ျပီး ငါးေမြးျမဴေရးပညာရပ္ဆုိင္ ေဟာေျပာပြဲေတြလည္း ၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခမ္းအနားမွာ (၂၀၁၇-၂၀၂၂) ခုႏွစ္ သတၱမသက္တမ္းကာလအတြက္အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အလုပ္မႈေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို ေၾကညာခဲ့သလို ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမး္ေတြကိုလည္း ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Related News