(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီ အထိ (၄) လတာကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈမွာ အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးအနက္ လူသတ္မႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေနၿပီး လူသတ္မႈေပါင္း(၆၄)မႈရွိခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းေတြအရ အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးကေတာ့ လူသတ္မႈ၊ ဓါးျပမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ျပန္ေပးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ တိရစာၦန္ခိုးမႈ၊ သစၥာေဖာက္မႈ၊ လက္နက္မႈနဲ႔ မတရားအသင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ရဲ႕ (၄)လတာ ကာလအတြင္း လူသတ္မႈက (၆၄)မႈ၊ လုယက္မႈက(၄)မႈ၊ မုဒိမ္းမႈက (၅၇)မႈ၊ တိရစာၦန္ခိုးမႈက(၃)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းအမႈ(၁၂၈)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးအနက္ ဒီ(၄)မ်ိဳးသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ က်န္အမႈႀကီး ေတြကေတာ့ မျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အမႈႀကီးေတြအနက္ လူသတ္မႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစ္လကိုအနည္းဆုံး(၁၀)မႈနဲ႔အထက္ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြကို အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးနဲ႕ အျခားအမႈ(၁၀)မ်ိဳးအျဖစ္ခြဲျခားထားတာျဖစ္ၿပီး အျခားအမႈေတြမွာေတာ့ ခိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာက်င္ေစမႈ(၂)မ်ိဳးနဲ႔ လိမ္လည္မႈ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္နဲ႔ အေရးယူမႈေတြပါ၀င္တဲ့ က်န္အျခားအမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။  ဒီ(၄)လတာအတြင္း အျခားအမႈေတြမွာပါ၀င္တဲ့ ခိုးမႈ(၇)မ်ိဳးေပါင္းက အမႈေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္၊ နာက်င္ေစမႈ (၂)မ်ိဳးေပါင္းက အမႈေပါင္း(၁၄၀၀)နီးပါး၊ လိမ္လည္မႈ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္နဲ႔ အေရးယူမႈေတြပါ၀င္တဲ့ က်န္အျခားအမႈေတြက အမႈေပါင္း(၂၉၀၀)ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အျခားအမႈအားလုံးစုစုေပါင္း အမႈေပါင္း(၄၆၀၀)ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုမႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေရးအတြက္္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြကို လစဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ဖမ္းဆီး ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြအေနနဲ႔(၁၀)မ်ိဳးရွိၿပီး ဒီအမႈေတြကေတာ့ လက္နက္ပုန္း၊ ေလာင္းကစား၊ ျပည့္တန္ဆာ၊ က်င့္(၅၄)၊ ယစ္မ်ိဳး၊ ရဲအက္၊ ေျခခ်ဳပ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယို၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၄)လတာအတြင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈ(၁၀)မ်ိဳးကို စုစုေပါင္း အမႈေပါင္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ႀကိဳတင္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းအရ သိရပါတယ္။ 


 

Related News