ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးဓမၼစကူးေကာ္မတီ (၂)ႏွစ္ျပည့္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ၾသ၀ါဒခံယူပြဲႏွင့္ ဆရာစံုညီပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ(၁၂)ရက္က လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ သာသနာ့ မကုဋအတုလဗိမာန္ေတာ္ၾကီးမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼစကူးေကာ္မတီ (၂)ႏွစ္ျပည့္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ၾသ၀ါဒခံယူပြဲႏွင့္ ဆရာစံုညီပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသၾကီးမွာ ဓမၼစကူးေက်ာင္းေပါင္း (၄၃၁)ေက်ာင္းက ဆရာ၊ဆရာမေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအားလံုးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရေစဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေစဖို႔ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပခဲ့တာလုိ႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၅)ျမိဳ႕နယ္မွာ ဓမၼစကူးေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားတာ (၄၂)ျမိဳ႕နယ္ထိရွိၿပီး ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြ ပိုၿပီးေပၚေပါက္လာေအာင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးဓမၼစကူးဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြကိုဗုဒၶသာသနာန႔ဲႏုိင္ငံေတာ္အတြက္သားေကာင္းရတနာ၊သမီးေကာင္းရတနာမ်ားေပၚထြန္းလာဖို႔ နဲ႔လိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ ျမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ ေကာ္မတီေတြဖြဲ႔ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမွာ ဓမၼစကူးဆရာ၊ဆရာမေပါင္း (၂၉၃၉)ဦးရွိၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေပါင္း (၆၇၉၀၆)ဦးထိရွိေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။

 


 

Related News