ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးက႑တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကုိ အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ေမလ (၁၃)ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ(၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရွိခဲ့ရပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရိွအျမန္ရထား (၃၉)စီး၊ စာပို႔ရထား (၅၃)စီး၊ လူစီးကုန္တင္ရထား (၄၇)စီးနဲ႔ ျမိဳ႕ပတ္ဆင္ေျခဖံုးရထား (၂၂၁)စီး ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈေတြ လုိအပ္တဲ့ စက္ေခါင္းနဲ႔ တြဲဆိုင္းေတြကို အသစ္၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈေတြ အပါအ၀င္ အေရးပါတဲ့ ရထားလမ္း ပိုင္းေတြကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင္႕ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦး၀င္းခန္႔က ေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းေတြ၊ အရွည္(၃၈၅)မုိင္ရွိတဲ႕ ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္းပုိင္း အဆင္႕ ျမွင့္တင္ျခင္းေတြ၊ အရွည္(၁၂၉)မုိင္ရွိတဲ႔ ပဲခူး- ေမာ္လျမိဳင္ မီးရထားလမ္း အၾကီးစား ျပင္ဆင္ျခင္းေတြ၊ အရွည္ (၃၄၀) မုိင္ရွိတဲ႔ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနား မီးရထားလမ္းပုိင္း အၾကီးစားျပင္ဆင္ျခင္းေတြ အပါအ၀င္ အရွည္ (၁၆၆)မုိင္ရွိတဲ႔ ရန္ကုန္-ျပည္မီးရထား လမ္းပုိင္းအၾကီးစားျပင္ဆင္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ မႈေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုိအပ္တဲ႔ စက္ေခါင္းနဲ႔ တြဲဆိုင္းသစ္ေတြကို ေနျပည္ေတာ္စက္ေခါင္းသစ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံနဲ႔ ျမစ္ငယ္ လူစီးတြဲတည္ေဆာက္ေရး စက္ရုံေတြကုိ တည္ေဆာက္ျပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑အဆင့္ ျမွင့္တင္မႈေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းနုိင္ဖို႔ရာ အတြက္လူထုျမိဳ႕ျပရထား ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းကိုလည္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News