လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉) ကို ေမလ(၆)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားေတြ ရဲ႕မိဘေတြကိုပါသင္တန္းေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္) ကို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္) မွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကိုလက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားေတြအျပင္ သင္တန္းသားေတြရဲ႕မိဘေတြကိုပါ သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္ကို စေန၊ တနဂၤေႏြ (၂)ရက္ သင္တန္းပို႔ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းသားေတြကို  စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္ အားကစားနည္းေတြအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္း၊တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္းနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းၿပီးတဲ့ သင္တန္းသားေတြကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြက (၁)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြက မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါသုေတသနအသင္းမွ  ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္)ရဲ႕သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)သင္တန္းကို (၃၅)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားေတြ အေနနဲ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္ တစ္ခုနဲ႔လံုေလာက္မႈမရွိပါက သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂)ခုအထိသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News