အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြရဲက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြမွာ အတြင္းလူနာအဆင့္ထိကုသေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ေဆးခန္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ  ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ OSC ေဆးရံုနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၁၁)ရက္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြမွာ အတြင္းလူနာအဆင့္ ထိကုသေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာဟာ အာမခံအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ ယခင္ကထက္အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းမွာ လက္ရွိအာမခံအလုပ္သမားတစ္ဦးကို (၅၄၄၅)က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္သမား(၄၀၀၀)နီးပါးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြအေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြကို ျပင္ပလူနာအဆင့္အျပင္အတြင္းလူနာအဆင့္ထိကုသရတာက ကုသရာမွာအဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စင္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တုိ႔မွာလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News