ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံကုိေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြထဲက (၂၀၀)ဦးခန္႔ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံကုိမိမိသေဘာျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေမလ (၁၃)ရက္ကေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ယခုျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူေတြထဲမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံမွာေနရတာအဆင္မေျပမူေတြေၾကာင့္ပါသလို မိသားစုေတြဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ က်န္ရွိေနတာေတြေၾကာင့္ ျပန္လာသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္လာသူေတြကုိ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျပီး အစုိးရရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကုိက္ညီပါက ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာပါတယ္။ 

ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး) လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံကုိေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နွစ္နုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတုိင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဆုိပါစာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္တဲ႔အတုိင္း ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရ အေနနဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္ထဲက အဆင္သင့္ၿပင္ဆင္ထားခဲ႔ျပီး လုိအပ္တဲ႔လက္ခံေရးစခန္း(၂)ခုနဲ႔ ၾကားစခန္း(၁)ခုတုိ႔ကုိ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ႔တာပါ။ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူေတြကုိ ပထမဦးစြာ လက္ခံေရးစခန္း(၂)ခုမွာ (၂)ရက္ခန္႔ထားရွိသြားမွာျဖစ္ျပီး အဲ့ဒီကမွ တစ္ဆင့္မိမိတို႔ေနထုိင္ခဲ႔တဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ Std- ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး) လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နွစ္နုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၇)ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ႀကတာပါ။ 

 

Related News