ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံနဲ႔သံမဏိ အသံုးျပဳမႈအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ျပည္ပကေန တင္သြင္းမႈ ကိန္းဂဏန္းအရ တစ္ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္(၂)သန္းခန္႔ တင္သြင္းေနတယ္လို႔ ေမလ(၁၄)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မာက်ဴရီဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့သံႏွင့္သံမဏိထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဟာေျပာပြဲက သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံနဲ႔သံမဏိထုတ္လုပ္မႈမွာ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈမရွိေသးဘဲ အေသးစားထုတ္လုပ္မႈသာရွိၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္သာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္(၂)သန္းခန္႔ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈမွာ လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕(၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့အတြက္ ေခတ္ကာလအရ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပား ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ အမွတ္(၁)သံမဏိစက္ရံု(ျမင္းၿခံ)နဲ႔ အမွတ္(၂) သံမဏိ စက္ရံု(ပင္းပက္) စတဲ့ သံမဏိစက္ရံု (၂)ရံုရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံမဏိထုတ္လုပ္တဲ့ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းစက္ ရံုကအနည္းငယ္သာရွိၿပီးျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေစရန္ အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းစက္ရံုေတြကိုပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းစက္ရံုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ PPP စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၁) အႀကီး စား စက္မႈလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့သံႏွင့္သံမဏိထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဟာေျပာပြဲကို အီတလီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Danieli Co,Ltd က ဦးစီးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သံ၊ သံမဏိ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သံထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ကမၻာ့အဆင့္မီ နည္းပညာေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Danieli Co,Ltd အေနနဲ႔ ျပည္ပကတင္သြင္းမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစဖို႔၊ ေခတ္မီနည္းပညာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ စက္ရံုေတြ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ ကူညီေပးသြားမယ္လို႔ Danieli Co,Ltd မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဟာေျပာပြဲကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စက္မႈဇုန္က ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊  မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ဖိတ္ၾကားထားသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News