ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔အတြက္ ဂ်ဴဒိုကစားသမားေတြက္ို ပဏာမေရြးခ်ယ္  ထားျပီးေလ႔က်င္႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသလို ဇြန္လအတြင္းမွာ အဆိုပါကစားသမားမ်ားကို လူေရြးခ်ယ္မႈေတြ     ထပ္မံျပဳလုပ္သြားဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။  ဂ်ဴဒိုကစားနည္းကေတာ႔ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာေရႊတံဆိပ္ရည္မွန္းထားတဲ႔ ကစားနည္းတခုျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က လက္ရွိမွာလည္း ဂ်ဴဒိုလက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ားအျပင္ မ်ဴိးဆက္သစ္ကစား    သမားမ်ားကိုပါ ေလ႔က်င္႔ေပးလ်က္လည္းရွိေနပါတယ္။အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ ကစားသမားမ်ားကစားပံုတိုးတက္  လာေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဂ်ဴဒိုကစားသမားမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေလ႔က်င္႔ေစခိုင္းခဲ႔သလို ေမလအတြင္းမွာပဲ ခတၱဂ်ဴဒို   ကစားနည္းမွာ World Champion ျဖစ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ ဂ်ပန္နည္းျပကို ေခၚယူကာ ကစားသမားသင္ၾကားေစေတာ႔မယ္   လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ဇြန္လအတြင္းမွာ ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲက်င္းပဖို႔ရွိေနျပီး အဲ႔ဒီျပိဳင္ပြဲကေန ကစားသမားမ်ားကို   ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္သြားဖို႔လည္းရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔အတြက္     အရင္ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေရႊတံဆိပ္ရယူေပးထားႏိုင္တဲ႔ ကစားသမားေတြလည္း ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္သြားဖို႔ရွိ   သလို ကစားသမားသစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရွိမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ဂ်ဴဒို   အားကစားျပန္႔ပြားဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအ၀င္ အျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မ်ားက တကၠသိုလ္မ်ားမွာလည္း   သရုပ္ျပအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသလို သင္ၾကားေပးမႈလည္း ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ေမလ (၂၄)ရက္မွာ ဂ်ပန္ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္နဲ႔ပူးေပါင္းျပီး ဂ်ဴဒိုအားကစားေလ႔က်င္႔တဲ႔    အခါ လိုအပ္တဲ႔ျမက္ဖ်ာမ်ားကို လွဴဒါန္းဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။


 

Related News