ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနတဲ့ YBSယာဥ္ေတြရဲ႕(၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္ေတြအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲ ေနတယ္လို႔ ေမလ(၁၅)ရက္က YRTA ရံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္ဖြဲ႕(YRTA) အစည္းအေ၀းက သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က (YBPC) ကုမၸဏီနဲ႔ (YUPT) ကုမၸဏီ(၂)ခုမွာ ယာဥ္ အစီးေရ (၁၀၀၀) ကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီလို YBS ယာဥ္သစ္ေတြကို ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ကုမၸဏီေတြလည္း လိုအပ္တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျပီး ကုမၸဏီစနစ္ျမႇင့္တင္ေရးကိုပါ YBS(3)ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလိုေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္  ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ယာဥ္အစီးေရက (၄၃၀၀)၀န္းက်င္ ရိွျပီး ဒီထဲကမွ အစီးေရ (၂၇၀၀)ေက်ာ္ဟာ ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္ေတြအျဖစ္ ေျပးဆြဲေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ City Bus ၊ မီနီဘတ္(စ္)၊ ဒိုင္နာယာဥ္၊ ဟိုင္းလတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲေပးခဲ့ျပီး YBS စနစ္စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွစျပီး အမ်ားပိုင္စနစ္နဲ႔ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြကိုပါ ေျပာင္းလဲခဲ့သလို ယာဥ္ေတြကိုလည္း ဘယ္ေမာင္းစနစ္၊ ေရွ႕တက္၊ ေနာက္ဆင္းစနစ္ေတြကိုပါ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုေျပာင္းလဲတာက မၾကာခင္မွာ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ့္ ကဒ္စနစ္မွာ အဆင္ေျပေစဖို႔နဲ႔ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ိ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွာ လက္ရိွ ေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ယာဥ္လိုင္းေပါင္း (၁၀၀)၊ ယာဥ္စီးေရေပါင္း(၄၃၀၀)၀န္းက်င္နဲ႔ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းေပါင္း(၁၂၃)လမ္းေၾကာင္းတို႔နဲ႔  ခရီးသည္(၁.၈)သန္းကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခရီးသည္လိုအပ္ခ်က္ရွိလာပါက ယာဥ္အစီးေရေတြနဲ႔ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းေတြကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

 

Related News