အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ZTE Corporation တို႕5G ကြန္ရက္အတြက္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးပြဲကို ေမလ (၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာပလာဇာမွာရိွတဲ့ အူရီဒူးရံုးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ZTE Corporation တို႕ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးပြဲမွာ ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးက႑ေတြမွာ 5G က႑ တိုးတက္ေျပာင္းလဲနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီးအခုလို စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။5G ကြန္ရက္က နည္းပညာအပိုင္းမွာ 4G ကြန္ရက္ထက္  ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျမန္ဆန္ႏိုင္ေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႕ရာမွာပိုမိုျမန္ဆန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစရန္၊ 5G ၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြအျပင္ ေရႊ႕လ်ားသြားလာမႈအပိုင္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းေတြ အျပင္ အေ၀းထိန္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ 5G ကြန္ရက္ျဖန္႕ခ်ိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ နည္းပညာအပိုင္းေတြကို ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး 5G ကြန္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ပူးေပါင္းမႈေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။5G ကြန္ရက္ျဖန္႕ခ်ိႏိုင္ေစရန္အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မႈေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႕ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News