ျမန္မာ့ေကာ္ဖီက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ Myanmar Coffee Forum 2019 ကို ေမလ(၁၅)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Mercure Mandalay Hill Resort Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ Myanmar Coffee Forum 2019 ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး က႑စံုပါဝင္တဲ့ Coffee Board ဖြဲ႔စည္းကာ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္မွာ ပါဝင္တဲ့အဆင့္တိုင္းမွာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရက႑တို႔ အခ်ိဳးညီညီပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္အသီးသီးမွာ လိုအပ္တဲ့ ေခ်းေငြနဲ႔ ျပည္ပနည္းပညာအေထာက္အပံ႔ရရွိေရး၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ေကာ္ဖီေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေကာ္ဖီေစ်းကြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရရွိေရး စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီ Coffee Forum ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ဖီအသင္း၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ား၊ ေကာ္ဖီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြက ေကာ္ဖီက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Coffee Forum မွတစ္ဆင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အခက္အခဲေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ နည္းပညာနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ေတြကို ဖလွယ္ၿပီး ေကာ္ဖီက႑တိုးတက္ေရးအတြက္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြရရွိလာေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Myanmar Coffee Forum 2019 ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ဖီအသင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News