ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေျမဧကေလးရာေပၚမွာ ငါးတန္သီးသန္႔ေမြးျမဴျပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြထံ တင္ပို႔သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္ကတည္းက ငါးတန္ကိုေမြးျမဴရင္ တစ္ဧကမွာ အေကာင္ေရႏွစ္ေသာင္းထည့္ျပီး ႏွစ္ရွည္ေမြးျမဴၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕မွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ငါးတန္သီးသန္႔ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမွာေတာ့ တစ္ဧကကို ငါးအေကာင္ေရ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းအထိထည့္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ ေမြးျမဴေနတဲ့အတိုင္း ကန္က်ပ္စနစ္နဲ႔ ေမြးျမဴသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီငါးေတြကိုေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံကို အဓိက တင္ပို႔မွာျဖစ္ျပီး ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႔ဝင္ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြကိုလည္း တင္ပို႔လို႔ရေအာင္ GAqP စနစ္နဲ႔ ေမြးျမဴမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ငါးေမြးကန္ဧကေလးရာတူးထားျပီး ဧကတစ္ရာ စမ္းသပ္ေမြးျမဴလ်က္ရွိပါတယ္။ 

စနစ္ေျပာင္းေမြးျမဴေနတဲ့ ငါးတန္သီးသန္႔ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမွာ ငါးကန္တစ္ဧကကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ ကန္ေဖာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ငါးတစ္ေကာင္ကို (၆၅) က်ပ္သားအေလးခ်ိန္နဲ႔ တစ္ကန္ကို တန္(၁၂၀) ထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေမြးျမဴတဲ့ စနစ္အတိုင္းဆိုရင္ ငါးတန္ကိုတစ္ႏွစ္ေမြးျမဴျပီးမွ ကန္ေဖာ္ေရာင္းခ်ရတာပါ။ ယခု ပန္းတေနာ္မွာေဆာင္ရြက္မယ့္ ငါးတန္ကန္ေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကိုႏွစ္ၾကိမ္ ကန္ေဖာ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  ငါးတန္သီးသန္႔ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တည္ေထာင္ထားတဲ့ Global Earth အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပရွယ္ယာရွင္ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔အတူ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကိုပါ ပူးတြဲတည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး (၂၀၂၁) မွာ လုပ္ငန္းအျပီးသတ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News