ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းကုိ ေနာက္ထပ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုထပ္မံ၀င္ေရာက္လာဖို႕ရွိေနျပီး လက္ရွိ ျပင္ဆင္မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(SECM) ထံက သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ FMI ၊ MTSH ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ ၊ ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္ နဲ႕ TMH တယ္လီကြန္း စတဲ႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီငါးခုက စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ရွိေနပါ တယ္။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္ မွာ TMH တယ္လီကြန္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းကို ၀င္ေရာက္လာျပီးေနာက္ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီသစ္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္အတြင္း ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္း ကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ႔ေပမယ္႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေခတၱဆိုင္းငံ႔သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ လက္ရွိမွာေတာ႔ ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရး Logistic ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပင္ဆင္ေနျပီး အခုႏွစ္ အတြင္း စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းကို ၀င္ေရာက္လာဖို႕ေမ်ွာ္လင္႕ထားတယ္လို႕ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။တစ္ဖက္မွာလည္း စေတာ႔ေစ်းကြက္အေျခအေနေကာင္းမြန္လာဖို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္ ႏိုင္ခြင္႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနျပီး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ခြင္႔ျပဳမိန္႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနတဲ႔ အဆင္႔ျဖစ္တယ္ လို႕သိရ ပါတယ္။ဒီခြင္႔ျပဳမိန္႕ရရင္ေတာ႔ ဒီအခြင္႔အေရးကို ျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္ခြင္႔ရထားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက စတင္ရရွိဖို႕ရွိေနပါတယ္။

ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၅)ရက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္စတင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိ (၃)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရွယ္ယာအေရအတြက္(၁၀)သန္းခြဲ ၊ ပမာဏအားျဖင္႔ က်ပ္ဘီလီယံ (၁၂၀)ဖိုး နီးပါးအေရာင္းအ၀ယ္ရွိခဲ႔တယ္လို႕သိရပါတယ္။အခ်က္အလက္ေတြအရ ပထမ တစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း တုန္းကေတာ႕ က်ပ္(၈၀)ဘီလီယံနီးပါးရွိတဲ႕ အစုရွယ္ယာေပါင္း(၃)သန္းခြဲေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲဲ့ပါတယ္။

 

Related News