ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းမွ FAO-EU FLEGT Programme အရ က်င္းပခဲ႔တဲ႔အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၁၉)ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ၾကိဳ႕ကုန္း သစ္ေတာ၀င္းမွာရွိတဲ႔ ေတာ္၀င္ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ FAO-EU FLEGT စီမံကိန္းဟာ ျပည္တြင္းကတစ္ဆင့္ ျပည္ပကို တင္ပို႔တဲ႔သစ္ေတြကတရား၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စိစစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပအၾကံဳျပဳျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ေပးတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ အရျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ခရိုင္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံကိန္းတို႔ရဲ႕ဆ က္စပ္မႈကိုတင္ျပျခင္း၊ ေဂဟစနစ္အေျခခံတဲ့ သစ္ေတာမ်ားေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံကိန္း၊ FAO-EU FLEGT စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

FAO-EU FLEGT စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ သစ္ေတာခရုိင္(၆၈)ခရိုင္က ေက်းရြာေနျပည္သူေတြကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းၿပီး သစ္ေတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းက FAO-EU FLEGT Programme ကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ အထိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News