ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပတဲ႔ ကမာၻ႔ပ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို မတ္လ(၂၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကမာၻ႔ပ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပ်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ေဂဟစနစ္ကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ပ်ားတုိ႔ရဲ႕သဘာ၀နဲ႔ပ်ားရည္ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိကိုသိရွိေစဖို႔ေတြအျပင္ ပ်ားထြက္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာ ျပည္တြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးက ထြက္ရွိတဲ႔ ပ်ားရည္မ်ားရဲ႕အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပိဳင္ပြဲေတြ၊ ပ်ားရည္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူေတြရဲ႕ ပ်ားထြက္ပစၥည္း အေရာင္းျပခန္းေတြကို ပါ၀င္ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ ပ်ားရည္ကုိ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မက္ထရစ္တန္(၂၅၀၀) တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃.၇)သန္းရရွိေနေပမယ့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈေတြက  နည္းပါးေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔ ပ်ားအံုမ်ားတိုးတက္ေမြးျမဴႏိုင္ေရး၊ ပ်ားစားက်က္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြၿပီး လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပ်ားရည္ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ပုဂၢလိကပ်ားေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ၊ ပ်ားေမြးျမဴေရးအတတ္သင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးနဲ႔ ပ်ားေမြးျမဴေရးသုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ ပ်ားေမြးျမဴသူလုပ္ငန္းရွင္(၉၅၀)ဦးနဲ႔ လုပ္သား(၂၀၀၀)ခန္႔က ပ်ားအံု(၁၈၅၀၀၀)အံု ေမြးျမဴလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်ားရည္ (၆၅၀၀)မက္ထရစ္တန္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News