သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနကႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့(၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲကို ေမလ(၂၁)ရက္က ဆ႒သဂၤါယနာ မဟာပါသာဏလႈိဏ္ဂူ သိမ္ေတာ္ႀကီးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲႀကီးကို (၁၉၄၁) ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု(၂၀၁၉)မွာေတာ့(၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒေရြးခ်ယ္ေရးဥပေဒ(၃၇/၂၀၁၀)အရ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔က နည္းဥပေဒအျဖစ္ျပ႒န္းေပးထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း စာေမးပြဲကာလကို နတ္ေတာ္လမွာက်င္းပၿပီး ျပာသိုလ္လမွာေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စာေမးပြဲႀကီးေအာင္စာရင္းနဲ႔ အညီေပၚထြန္းလာတဲ့သာသနာ့ အာဇာနည္အရွင္ျမတ္တို႔ကို ကဆုန္လမွာ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲျပဳလုပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲႀကီးမွာ အရွင္ျမတ္(၁၂၈)ပါးက အာဂံုျပန္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး အရွင္ျမတ္(၁၅၉)ပါးက ေရးေျဖ ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းအရွင္ျမတ္(၃၄၅)ပါးက ေျဖဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးမွာ ပိဋကႏွစ္ပံုေရးေျဖေအာင္(၂)ပါး၊ ပိဋကတစ္ပံုေရးေျဖေအာင္(၅)ပါး၊ ၀ိနည္း အေရွ႕ပိုင္းႏွစ္က်မ္းေရးေျဖေအာင္(၁)ပါး၊ ပိဋကႏွစ္ပံု အာဂံုေအာင္(၈)ပါး၊ ပိဋကတစ္ပံု အာဂံုေအာင္(၂၅)ပါး၊ ၀ိနည္းအေရွ႕ပိုင္းႏွစ္က်မ္းအာဂံုေအာင္(၄၄)ပါး စုစုေပါင္းအရွင္ျမတ္(၉၅)ပါးေအာင္ျမင္ေတာ္မႈၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္အတြင္း ပိဋကတ္သံုးပံုကို အာဂံုေရးေျဖေအာင္ျမင္ေတာ္မႈသျဖင့္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဘြဲ႕ရရွိေတာ္မႈၾကတဲ့ သာသနာ့အာဇာနည္ အရွင္ျမတ္(၁၄)ပါး၊ ပိဋကတ္သံုးပံုကို အာဂံုေအာင္ျမင္ၿပီး တိပိဋကဓရဘြဲ႕ရရွိေတာ္မႈၾကတဲ့ သာသနာ့အာဇာနည္ အရွင္ျမတ္(၈)ပါး အပါအ၀င္ ပိဋကႏွစ္ပံုေအာင္၊ ႏွစ္ပံုခြဲေအာင္၊ တစ္ပံုေအာင္ သာသနာ့အာဇာနည္ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဦးႏိုင္ငံလင္း၊ နဲ႔  ဌာနဆိုင္ရာက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News