ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို)မွ (၆)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ေမလ(၂၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔  Myanmar Sport Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို္)ကို (၂၀၁၃)ခုနွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုႏွစ္မွာ (၆)ႏွစ္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို)မွ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးက ပညာရည္ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ျပီး ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားနိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိတဲ့  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြေပးအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုေထာက္ပံ့ေနတာဟာ လက္ရိွမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၁၇)ေယာက္ကို ေထာက္ပံ့နိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို္)အေနနဲ႔  တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံအတြင္းရွိ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ စေကာလားရွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံသို႔ လက္မႈပညာမ်ားနွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားပညာသင္ရန္ ေစလႊတ္လ်ွက္ရွိျပိီး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေတြ႔ ဆံုပဲြမ်ားကုိလည္း ေစလႊတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း(ဗဟို္)ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းပဲြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကိီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကိီး၊ ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News