အခ်က္အလက္ျဖည္႔စြက္မႈမွားယြင္းတာေတြ ၊ ျပန္လည္အတည္ျပဳဖို႔ေခၚယူရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြမရွိပါက ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ (၄)လခြဲကေန (၆)လၾကားသာ ၾကာျမင္႔မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင္႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စိစစ္ရာမွာ အခ်က္လက္မွားယြင္းေရးသားထားတာေတြ၊  ျပန္လည္ေခၚယူေမးျမန္းမႈေတြမွာ ေရာက္မလာတာေတြ၊ ကတ္ထုတ္ေပးရာမွာ ျပန္လည္လာေရာက္ယူဖို႔ ၾကန္႔ၾကာတာေတြရွိေနတာကိုေတြ႕ရျပီး မူလ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကာလကေတာ႔ (၄)လခြဲျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ အညီ စိစစ္မွာျဖစ္ကာ စိစစ္ေတြ႔ရွိမႈ အေပၚ မူတည္ျပီး ႏိုင္ငံသားအဆင့္အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ကာ ကိုင္ေဆာင္သင့္တဲ့ ကတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္ေပး မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ႏိုင္ငံသား သက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခုခု အေထာက္အထား မရွိသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႕ ဒီကာလအတြင္း သြားလာ ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား(NV ) ကတ္ေတြကို အရင္ ထုတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္လိုေဒသမွာ နယ္စပ္ျခံရိုးက အျပည္႔အ၀မျပီးစီးေသးတာေၾကာင္႔ အ၀င္အထြက္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေသးျပီး ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာသူေတြအေနနဲ႕ကေတာ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရမွာျဖစ္တယ္လို႕ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕ စာရင္းေတြအရ ျပီးခဲ႔တဲ႔လအထိ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ႏိုင္ဖို႔  လူဦးေရ ၆၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (National Verification NV) ကတ္ ေတြကို ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္ကာ အမ်ားစုက ရခိုင္ျပည္နယ္ကျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News