ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းလူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းတက်လမ္းျဖတ္ကူးႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ လူစည္ကားျပီး သြားလာမႈမ်ားျပားတဲ့ လမ္းဆံု၊လမ္းခြေတြနဲ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာေတြမွာ စည္းကမ္းတက်နဲ႕ လူကူးမ်ဥ္းၾကားေတြကကူးဖို႕၊ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားေတြကေန လမ္းျဖတ္ကူးၾကဖို႕အတြက္ ျပည္သူေတြကို အသိပညာေပးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလို အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈကိုေတာ့ ေမလ(၁၅)ရက္ကစတင္ျပီး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိမွာလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းက လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားေတြကို လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ တည္ေဆာက္ေပးထားျပီး ယခင္ကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားေတြမွာ စက္ေလွခါးမပါ၀င္ေပမယ့္ အခုတည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားေတြမွာေတာ့ ခရီးသြားျပည္သူေတြအဆင္ေျပေစဖို႕ စက္ေလွခါးေတြတပ္ဆင္ေပးထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

စည္းကမ္းတက်လမ္းျဖတ္ကူးႏိုင္ဖုိ႕အတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းျဖတ္ကူးရာမွာ စနစ္တက်ရွိေစဖို႕အတြက္ ခရီးသြားျပည္သူေတြကို အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနသလို ခရီးသြားျပည္သူေတြ လူကူးမ်ဥ္းၾကားမွာ လမ္းျဖတ္ကူးေနစဥ္ ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္ကိုအရွိန္ေလွ်ာ့ ေမာင္းႏွင္ဖို႕နဲ႕ ရပ္တန္႕ေပးဖို႕ အတြက္လည္း ပါ၀င္တယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွ္ိမွာေတာ့ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႕ လမ္းျဖတ္ကူးတဲ့ခရီးသြားျပည္သူေတြကို  အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးကို တရားစြဲဆိုတင္ပို႕ျပီး ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွားရင္ ဒဏ္ေငြ(၃)ေသာင္း ေပးေဆာင္ ရမယ္လို႕သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ အခုလိုေဆာင္ရြက္တာဟာ ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႕ လမ္းျဖတ္ကူးတဲ့ ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစဖို႕ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိဘဲ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊လမ္းအသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ေပးေဆာင္ရတဲ့ဒဏ္ေၾကးေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ျပီး လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ လမ္း၊ တံတားေတြ တည္ေဆာက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News