ရွားပါးတိရစာၦန္ေတြေသဆုံးသြားလုိ႔ ထိန္းသိမ္းခ်င္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔အိမ္မွာ အလွေမြးထားတဲ့ တိရစာၦန္ေလးေတြ ေသဆုံးသြားလို႔ အမွတ္တရအေနန႔ဲ ဆက္လက္ထားရိွခ်င္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္လုံးသြင္းအတတ္ပညာန႔ဲ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ရုပ္လုံးသြင္းတဲ့အခါမွာ ဂုန္နီအိတ္စ သို႔ ၾကြတ္ၾကြတ္အိတ္စေတြန႔ဲသြင္းရပါတယ္။  ရုပ္လုံးသြင္းပညာရပ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ရုပ္လုံးသြင္းပညာရွင္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္ကေတာ့ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနတာ ၁၇ ႏွစ္ပါးရိွေနပါၿပီ။ ရုပ္လံုးသြင္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသဆုံးသြားတဲ့ တိရစာၦန္ခႏာၱကိုယ္ထဲက အတြင္းကလီစာေတြကို ထုတ္ၿပီး မူလပုံစံမပ်က္ ရုပ္လုံးသြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္လုံးသြင္းဖုို႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ တိရစာၦန္ကို ေသဆုံးၿပီးၿပီးခ်င္း(၂၄)နာရီအတြင္းမွာသာ ရုပ္လုံးသြင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရုပ္လုံးသြင္းတဲ့အခါမွာ မပုပ္မသိုးဖုိ႔ ေက်ာက္ခ်ဥ္ေဖာလစ္အက္ဆစ္တို႔ကို တိရစာၦန္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး အသုံးျပဳရတယ္လုိ႔ ရုပ္လုံးသြင္းပညာရွင္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္ကေျပာပါတယ္။ 

ရုပ္လုံးသြင္းၿပီးသား တိရစာၦန္ေတြကို အိမ္မွာထားတဲ့အခါမွာလည္း သုံးလတစ္ႀကိမ္ ပုိးသတ္ေဆးျဖန္းေပးတာ ေက်ာက္ခ်ဥ္မႈန္႕ျဖန္းေပးတာ ပရုတ္လုံးထည့္ေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရုပ္လုံးသြင္းထားတဲ့တိရစာၦန္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀အထိ မပ်က္စီးႏုိင္တဲ့အတြက္ ရွားပါးတိရစာၦန္ေတြလိုမ်ိဳး သတၱ၀ါေတြဆုိ ေနာင္လာေနာင္သားေတြသိရေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ရုပ္လုံးသြင္းအတတ္ပညာကို ေပ်ာက္ကြယ္မသြားႏုိင္ လက္ဆင့္ကမ္းသင္ယူသင့္တယ္လုုိ႔ ရုပ္လုံးသြင္းပညာရွင္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္ကေျပာပါတယ္။ 

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသတၱ၀ါျဖစ္တဲ့ ငွက္အမ်ိဳးအစားေတြကိုရုပ္လုံးသြင္းတဲ့အခါမွာ နာရီပိုင္းသာၾကာႏိုင္ၿပီး အျခားေျခေလးေခ်ာင္း သတၱ၀ါေတြကေတာ့ ရက္ပိုင္းၾကာႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရုပ္လုံးသြင္းတဲ့အခါမွာ ငွက္အမ်ိဳးအစားဆုိ ေငြက်ပ္ငါးေထာင္ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱ၀ါဆုိ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းကေန ငါးေသာင္းအထိရိွႏုိင္သလို ေျမြဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းခြဲေလာက္က်ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News