ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ေမလ(၂၃) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ အစရွိတဲ့ စားျမဳံ႕ျပန္သတၱဝါ ေမြးျမဴေရးမွာ အစာေကၽြးေမြးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကသိရပါတယ္။ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ အစရွိတဲ့ စားျမဳံ႕ျပန္သတၱဝါေမြးျမဴေရးမွာ အစာေကၽြးေမြးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္က ဦးစီးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဦးစီးဌာန၊ တိရစၦာန္အာဟာရေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံနို႔လုပ္ငန္းအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္အစရွိတဲ့ စားျမဳံ႕ျပန္သတၱဝါေတြေမြးျမဴရာမွာ တိရစၧာန္ေတြရဲ့ အသက္အရြယ္္အလိုက္လိုအပ္တဲ့ အဟာရဓာတ္ ကိုတြက္ခ်က္ကာလိုအပ္ခ်က္ကိုျပည့္မီေစမယ့္အစာေဖာ္ျမဴလာကိုတြက္ခ်က္ၿပီး အစာႏု၊အစာၾကမ္းစတဲ့ အစာအမ်ိဳးအစား ေတြေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အစာTotal Mixed Ration (TMR) နည္းပညာကို ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴသူေတြနဲ႔အျခားတိရိစာၦန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္လႈိင္က ေျပာပါတယ္။ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာအစာႏု၊ အစာၾကမ္းစတဲ့ အစာအမ်ိဳးအစားေတြေပါင္း စပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အစာေကၽြးေမြးျခင္းျဖင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံရဲ့စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊နို႔စားႏြားေမြးျမဴ ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေမြးျမဴသူေတြအစုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ျခင္းရဲ႕အေရးပါပုံ နို႔ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္း စတာေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ေတြက ေဆြးေႏြးေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး ၊ တိရစၧာန္အစာအရင္းအျမစ္နဲ႔ နို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးမွာေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ အစာေကၽြးေမြးမႈစနစ္ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ဇြန္လအတြင္းမွာ တန္ဖိုးျမင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ သင္တန္းျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးနဲ႔ Myanmar Livestock Facebook Page တို႔မွာ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News