ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန့္က်င္ေရးအသင္းမွက်င္းပတဲ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ေမလ(၂၃)ရက္  မွ (၂၅)ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးအထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ က်င္းပလ်က္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ မပာာဗ်ဴဟာ(၂)ရပ္၊နည္းဗ်ဴဟာ(၃)ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတာျဖစ္ျပီး ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ မူးယစ္ကင္းစင္တဲ႔ ျမန္မာ့လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းလို လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ပါ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အစည္အေ၀းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မူးယစ္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြက အက်ိဳးရလဒ္ေတြ နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါသည္မ်ား၊ ၄င္းတို႔နဲ႔ႏွီးႏြယ္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးကာကြယ္ကုသေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို UNOPS ရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ Access to Health Fund Project အေနနဲ႕ ေနရာ(၁၄)ခု၊ Global Fund Project အေနနဲ႔ ေနရာ(၁၅)ခုမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္းရွိေၾကာင္း အစည္းအေ၀းမွသိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန့္က်င္ေရးအသင္းရဲ႕(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးက ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

 

Related News