ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရာသီမေရြးစီးလို႔ရတဲ႔ ပုံစံဒီဇိုင္းအလွျပဳလုပ္ျပီး ေစ်းကြက္ထဲကို ျဖန္႔ခ်ိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေစ်းကြက္မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံမွာ ကတၱီပါ၊ လယ္သာ စတဲ႔ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကတၱီပါဖိနပ္ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံရဲ႕ ပြင္႕လင္းရာသီကာလမွာ ထုတ္လုပ္ၾကျပီး လည္သာဖိနပ္ကိုေတာ႔ မိုးတြင္းကာလမတိုင္မီကာလေတြမွာ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲကို ျဖန္႔ခ်ီႀကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီရာမွာ ေစ်းကြက္ရရွိမႈခက္ခဲျပီး လူႀကိဳက္နည္းပါးတာေႀကာင္႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြကို ပုံစံဒီဇိုင္းအလွဖန္တီးျပီး ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြကို ပုံစံဒီဇိုင္းအလွဖန္တီး ထုတ္လုပ္ရာမွာေတာ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္က၀င္တဲ႔ ဖိနပ္ပုံစံေတြကိုႀကည့္ရူျပီး ျမန္မာ႔လက္မႈပညာနဲ႔ ျပန္လည္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ၾကတယ္လို႔ Gold hand ဖိနပ္လုပ္ငန္း  ပိုင္ရွင္ဦးေအာင္လြင္က ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြကို ပုံစံဒီဇိုင္းအလွျပဳလုပ္ရာမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံက၀င္တဲ႔  လည္သာသားကုန္ႀကမ္းပစၥည္းကို အဓိကအသုးံျပဳ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုထုတ္လုပ္ရာမွာ ဖိနပ္ရုံတစ္ရုံမွာ ဖိနပ္အလုပ္သမား(၁၀)ဦးခန္႔နဲ႔ လုပ္ကိုင္ႀကျပီး ဒီဇိုင္းအလွပုံစံျဖစ္ေအာင္ ေက်ာက္ကပ္၊ သဲႀကိဳးအလွပုံစံ စီးကြင္႔ထိုးတာတ ို႔ျပဳလုပ္ႀကပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖိနပ္ပုံစံဒီဇိုင္းအလွေတြကို ရန္ကုန္ကထက္ နယ္ေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး စတဲ႔ေဒသေတြက ၀ယ္ယူမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမွာေတာ႔ ပြင္႔လင္းရာသီကာလဟာ ဖိနပ္ေရာင္းအား အေကာင္းဆုံးလေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သစ္ဆန္းဖိနပ္လုပ္ငန္းက ပိုင္ရွင္ကိုျငိမ္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

အဲဒိလိုပုံစံဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဖိနပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ရာမွာ ဖိနပ္ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကို ဖိနပ္အရံေရ(၅၀)ခန္႔ျပီးစီးျပီး ေန႔တြက္ခအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္(၆၀၀၀)ခန္႔ ရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အရင္က တစ္ရာသီစာသာ လုပ္ကိုင္ရတဲ႔အတြက္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထိခိုက္မႈရွိသလို အလုပ္သမားေတြလည္း ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနျပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ႔ ဒီဖိနပ္ေတြကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံ လုပ္ကိုင္ရတဲ႔အတြက္ အမ်ားႀကီးအဆင္ေျပမႈ ရွိလာတယ္လို႔ ပန္းခ်ယ္ရီဖိနပ္လုပ္ငန္းက ဖိနပ္ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမား ကိုသိန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ႔ မိုးတြင္းကာလ ေရာက္ရွိေတာ႔မွာျဖစ္တာေၾကာင္႔ မိုးတြင္းစီးကို ပုံစံဒီဇိုင္းအလွထုတ္လုပ္ႀကျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈရွိေအာင ္ဖိနပ္ပုံစံအဆင္႔ဆင္႔ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ဖိနပ္အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုယုက အခုလို ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြကို အခုလို ဒီဇိုင္းအလွပုံစံျပဳလုပ္ေနေပမယ္႔ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဖိနပ္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ႔ ဒီဖိနပ္ေတြကို အနည္းဆုးံေငြက်ပ္(၁၅၀၀)ကေန (၂၀၀၀)က်ပ္အထိ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔လကၠား ျဖန္႔ခ်ီေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News