ယခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ႏုိ္င္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈ (၄)သန္းထိရွိလာဖုိ႔ကိုေမ်ွာ္လင့္ထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ပုိမုိတိုးတက္လာဖို႔ကိုေမ်ွာ္လင့္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဂ်ပန္၊ကိုရီးယား၊ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ မကာအို ႏုိင္ငံေတြကို (၂၀၁၈)ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္ကစတင္ၿပီး  ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ကစတင္ကာ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး  အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြက္ကိုလည္း အခု(၂၀၁၉)ဇန္န၀ါရီကစတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ဗီဇာေျဖေလ်ာ့ေပးမႈေတြအၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္္မႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခု (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြထဲက ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေတြ၊အဆင့္လိုက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျဖေလ်ာ့မႈေတြေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္  သီေပါ၊လားရႈိး၊ေက်ာက္မဲ၊ပူတာအို၊ျမိတ္ကၽြန္းစု၊သံေတာင္ၾကီး၊ကယားျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦး၊နတ္မေတာင္၊ စတဲ့ေနရာ(၉)ေနရာကိုလည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနက လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ ေၾကျငာေတြျပဳလုပ္ကာ ၿမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားျမွင့္တင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုၿပီးစိတ္၀င္တစားလာေရာက္နုိင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္းသဘာ၀အတုိင္းရွိေနတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈေနရာေတြနဲ႔ လူလုပ္ထားတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ေနရာေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဟိုတယ္ေပါင္း (၁)ေသာင္း တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္လိုင္စင္ယူတားတာရွိၿပီး အခန္းေပါင္း၊(၆)ေသာင္း(၈)ေထာင္ထိ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ (၃)သန္း ခြဲခန္႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News