သန္လ်င္ျမိဳ ႔နယ္ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ပန္းခ်ီဆရာ ၊ ပန္းခ်ီဆရာမ(၁၃)ဦးပါ၀င္တဲ့ TL & BAK ပန္းခ်ီျပပြဲကို ေမလ(၂၄)ရက္မွ (၂၆)ရက္အထိ (၃)ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ Art Gallery မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ျပပြဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု၊ သဘာ၀ရႈ႕ခင္းပံုကို ေဖာ္ျပတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ လူေနမႈပံုစံကို ေဖာ္ျပတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား စတာေတြကို ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။ျပပြဲမွာ ျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို အခရိုင္းလစ္၊ေရေဆး၊ဆီေဆး၊မစ္မီဒီယမ္ေတြနဲ႕ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီကားေပါင္း (၃၆)ကား ျပသထားတာျဖစ္ၿပီးပန္းခ်ီကားေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၀)ကေန ေဒၚလာ(၁၃၀၀)အထိသတ္မွတ္ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒီလို ပန္းခ်ီကားေရာင္းခ်လို႕ရတဲ့ထဲမွ  ၀င္ေငြတစ္၀က္ကိုေတာ့ အခမဲ့ပန္းခ်ီသင္တန္းေတြမွာ လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔႔သိ္ရပါတယ္။
အခုလို သန္လ်င္ျမိဳ ႔နယ္ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႕ ျပဳလုပ္တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ၊ပန္းခ်ီဆရာမ(၁၃)ဦးပန္းခ်ီျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္တာဟာ (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News