ယခု(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္နွစ္မွာတက္ေရာက္မည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ယခင္နွစ္ကလုိ ေက်ာင္း၀တ္စုံေထာက္ပံ့ေတာ႔မွာမဟုတ္ဘဲ လာစာအုပ္မ်ားသာတုိးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေတာ့မယ္လုိ႔ ေမလ(၂၂)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ပညာေရး၀န္ၾကီး ဌာနရုံးမွာၿပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးကုိေလး၀င္းကေျပာပါတယ္။ ယခင္နွစ္မ်ားက အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အစုိးရမွ ေငြက်ပ္(၁၄၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ားကုိခ်ဳပ္ျပီး အခမဲ႔ေထာက္ပံ့ေပးခဲ႔တာပါ။

ဒါေပမဲ႔ယခုနွစ္မွာေတာ႔ ေငြက်ပ္(၁၄၀၀) ႏႈန္း ျဖင့္ေက်ာင္း၀တ္စုံခ်ဳပ္ပါက အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္းနွင့္ တင္ဒါေခၚယူရာမွာလည္းအဆုိပါေစ်းႏႈန္းျဖင့္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လုိသူမရွိျခင္းစတဲ႔အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ေထာက္ပ့ံ ေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူး လုိ႔ သိရပါတယ္။ အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ေထာက္ပံ့ မယ္ဆုိပါက ၀တ္စုံတစ္စုံအတြက္ေငြက်ပ္(၁၄၀၀)ႏႈန္းျဖင့္မရရွိနုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ဘတ္ဂ်က္တုိးျမွင့္ေတာင္းခံရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကုိအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်တဲ႔အေနနဲ႔  ေက်ာင္း၀တ္စုံအစားဗလာစာအုပ္ကုိတုိးျမွင့္ေပးဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တာလုိ႔အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးကုိေလး၀င္းကေျပာပါတယ္။

ယခင္နွစ္မ်ားကေက်ာင္း၀တ္စုံတစ္စုံနဲ႔အတူ ဗလာစာအုပ္(၆)အုပ္ကုိ အခမဲ႔ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ယခုနွစ္မွာေတာ႔ ေနာက္ထပ္ဗလာစာအုပ္(၆)အုပ္ ကုိထပ္မံတုိးျမွင့္ကာ (၁၂)အုပ္အထိေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ယခုလုိဗလာစာအုပ္မ်ားကုိတုိးျမွင့္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆတာေၾကာင့္ယခုလုိစီစဥ္ခဲ႔တာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ယခု(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္နွစ္အတြက္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္အျဖစ္ ေမလ(၂၅)ရက္က ေန ေမလ (၃၁)ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားျပီး အေျခခံပညာမူလတန္းမွာတက္ေရာက္ေနတဲ႔  ေက်ာင္းသားေပါင္း (၅)သန္းအထိရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

Related News