ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္နဲ႔အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္ၿပီးသား ေက်ာက္အေၾကြေတြကို လြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးထားတဲ့(၁၉၉၅)ခုႏွစ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒအရ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိရင္ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္ၿပီးတာနဲ႔ ျပည္ပကိုလြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လက္ရွိမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္နဲ႕အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရရွိႏိုင္ဖို႔  ႏိုင္ငံတကာက လိုခ်င္ေနၾကတဲ့ ေသြးၿပီးသားေက်ာက္အေၾကြဆိုဒ္စုံကို အခ်ိန္အခါမေရြး၊ ေငြပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္ၿပီးတာနဲ႔လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမယ္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒကို ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း  ေျပာပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္နဲ႕ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရရွိႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပးလို႔ရတဲ့ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရွိခ်ိန္ထိ ၾကန္႔ၾကာေနရၿပီး လက္ရွိမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို လက္၀တ္ရတနာေတြအေနနဲ႔ပဲ ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳထားတယ္လို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီအေျခအေနဟာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကိုထုိးေဖာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း  ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႔အတူ  ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္း၊ (The Rich Gems)က မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚလုလုတို႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ေမလ(၂၁)ရက္က UMFCCIမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News