၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ က်င္းပတဲ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔အခမ္းနားကို ေမလ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ကို ေမလ(၂၅)ရက္မွ(၃၁)ရက္ထိ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္တာက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး အခက္အခဲမရွိဘဲ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြတိုင္းမွာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို မိဘျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမ ေတြကို ႏိႈးေဆာ္အသိေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံတဲ့ မူလတန္းအဆင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းသံုးပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားနဲ႔ ဗလာစာအုပ္တစ္ဒါဇင္ အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းအပ္ေရးကာလၿပီးေျမာက္ပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ျမိဳ႔နယ္တိုင္း၊ နယ္ေျမတိုင္းမွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ကို ျမိဳ႔နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖ ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ လူမွဳေရး၀န္ၾကီးဦးႏိုင္ငံလင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နဲ႔ဌာနဆိုင္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

 

Related News