ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်းကြက္မွာ အခြန္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ျပပြဲေတြမွာ တင္ျပေရာင္းခ်မႈေတြ နည္းလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္ရရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္ေတြအေနနဲ႔လည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာၾကားပါတယ္။ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တူးေဖာ္ေရာင္းခ်မႈေတြမွာ အခြန္အေနနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္က ေရာင္းခ်မႈ၀င္ေငြရဲ႕(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအ၀င္ ရတနာခြန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕အက်ိဳးတူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ စတာေတြအားလုံး ေပါင္းလိုက္ရင္ ေရာင္းခ်မႈ၀င္ေငြရဲ႕ (၈၀)ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္၊ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔က ေျပာပါတယ္။ ဒီလို အခြန္အခေတြမ်ားလာတာ၊ တူးေဖာ္ေရးစရိတ္ေတြ ႀကီးျမင့္လာတာ၊  ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားလာတာစတဲ့ အေျခအေန ေတြေၾကာင့္  ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲေတြမွာ တင္ျပေရာင္းခ်တာေတြနည္းလာတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းကြက္ အပါအ၀င္ တရုတ္ျပည္ ေစ်းကြက္မွာလည္း တင္ျပေရာင္းခ်တဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္ေတြ နည္းေနၿပီး ေစ်းကြက္သိပ္မေကာင္းေပမယ့္  တရုတ္ျပည္ကို ေရာက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လက္ရိွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းေနတာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈကေတာ့ သိပ္ၿပီး ေလ်ာ့က်မသြားဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

(၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္ခင္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကေန  တစ္ႏွစ္အခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံနဲ႔ အထက္ရရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္းကေန ႏွစ္စဥ္တျဖည္းျဖည္းႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အခြန္ရရွိမႈေတြလည္း က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၃ -၂၀၁၄)ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)ေက်ာ္ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး  (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၀၀)ေက်ာ္၊ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၀၀)ေက်ာ္၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၉၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႔အတူ  ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္း၊ (The Rich Gems)က မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚလုလုတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ေမလ(၂၁)ရက္က UMFCCIမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News