သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္ခတိုးျမွင့္ ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ သီရိမဂၤလာကမာၻေအး ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ထံက သိရပါတယ္။လက္ရွိႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္ခကို ႏိုင္ငံျခားသား(၁)ဦးကို ေငြက်ပ္(၃၀၀၀)ႏႈန္း ေကာက္ခံေနၿပီး လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ကစတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၅၀၀၀) မွ (၁၀၀၀၀)ၾကားအထိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ထံ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး လာေရာက္ဖူးေျမာ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေဂါပကအဖြဲ႔မွ သီရိမဂၤလာ ကမာၻေအးေစတီေတာ္ရွိ ဓာတ္ေတာ္ေတြကိုထုတ္ထားေပးၿပီး ေခါင္းေပၚတင္ကာဓာတ္ေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္ခြင့္ေပးတယ္လို႔ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသိန္းဦးကေျပာပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကို ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ၊ ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လအထိ (၆)လ တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန ေမလအထိကို ခရီးသြား (၄၀၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေႀကးအေနနဲ႔ က်ပ္ (၁၁)သိန္းေက်ာ္ ရရိွထားၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဧည့္၀င္ေၾကးေတြကိုေတာ့ ေစတီေတာ္ျပဳျပင္မြမ္းမံတာေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းလစာေပးရာမွာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။        

 

 

Related News