ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တင္ပို႔ခြင့္ရရွိထားတဲ့ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းကို လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလမတိုင္ခင္မွာ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံကို အျမန္ဆံုးေပးပို႔ႏုိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ကေနျပည္ေတာ္ရိွ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားျပီးျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္(၁)သိန္းတင္ပို႔ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ကန္႔သတ္ပမာဏ ကိုတာ(quota)ကို လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလမွာ ထပ္မံျပင္ဆင္ဖို႔ ရွိတဲ့အတြက္ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို ေအာက္တိုဘာလမတိုင္ခင္မွာ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ Myanmar Inspection and Test Service (MITS) အေနနဲ႔ ဆန္စက္ (၉၉)လံုးကို ထပ္မံစိစစ္ျပီးျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ကို အေၾကာင္းၾကားျပီး ဆန္ေတြကိုအခ်ိန္မီေပးပို႔ႏုိင္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္အထိကာလၾကာရွည္တဲ့ MOU မွာ တရုတ္ဘက္ကစစ္ေဆးထားတဲ့ ဆန္စက္ေပါင္း (၁၁)လံုး ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စစ္ေဆးရရွိထားတဲ့ ဆန္စက္ေပါင္း (၁၁)လံုးကထြက္လာတဲ့ဆန္ေတြကိုပဲ တင္ပို႔လို႔ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပထမရရွိတဲ့ ကန္႔သတ္ပမာဏ ကိုတာ(quota) တစ္သိန္းကို ျပည့္မွီေအာင္ (၂)ႏွစ္ေလာက္ထိ တင္ပို႔ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို အေတြ႔အၾကံဳေတြအရ သိရွိရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္း ထပ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဆန္ေတြပိုလွ်ံေနတဲ့အတြက္ အျမန္ဆံုးတင္ပို႔ေရာင္း ခ်ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္စပါးတန္ခ်ိန္ (၃.၂)သန္းက်န္ရွိေနျပီး အဲ့လိုက်န္ရွိေနတဲ့ ဆန္စပါးေတြကို တင္ပို႔ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာဆန္ေစ်းကြက္ကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News