ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္ ကမာၻ႔ကေလးလုပ္သမားဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အၾကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္လ(၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pan Pacific Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးအလုပ္သမားဆန္႔က်င္တိုက္ဖက္ေရးေန႔ အၾကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးက ကေလးအလုပ္သမားစိန္ေခၚမႈကို ပိုမိုအာရံုစိုက္လာႏိုင္ေစရန္၊ (၂၀၂၅) ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကေလးအလုပ္သမား ျပသနာကင္းရွင္းေစရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေအာင္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မိသားစုမ်ားကလည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွာေတာ့ ကမၻာ့ကေလးလုပ္သမားဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းမွာလည္း ကေလးအလုပ္သမားအမ်ားဆံုးေနရာေတြမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကမာၻ႔ကေလးလုပ္သမားဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အၾကိဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုေတာ့ လူမႈ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News