ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီဌာနအေနနဲ႔ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မိုးမကုန္ခင္ သစ္ပင္(၂၅)သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြလည္းရွိေနၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ သစ္ေတာ၊သစ္ပင္ေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေစရန္၊ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ နဲ႔ ကမာၻတစ္၀ွမ္းေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အစရွိတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သစ္ပင္(၂၅)သိန္းေက်ာ္ကို အခုႏွစ္မိုးမကုန္ခင္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးကေျပာပါတယ္။

ဒီလို သစ္ပင္(၂၅)သိန္းေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးရာမွာ ဌာနပိုင္သစ္ေတာစိုက္ခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာစိုက္ခင္း၊ လူထုစိုက္ခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္စိုက္ခင္း၊ NGO/INGO စိုက္ခင္း ၊စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စိုက္ခင္း အစရွိတဲ႔ နည္းလမ္း(၈)သြယ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မိုးမကုန္ခင္ သစ္ပင္(၂၅)သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးမွာျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႕လည္း (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မိုးမကုန္ခင္မွာ သစ္ပင္ေပါင္း (၆၈.၀၅)သန္း စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News