ျပည္တြင္းမွာ 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈေတြရွိေပမယ့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွသာ 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈေတြက ပိုမိုတြင္က်ယ္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာမွာ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ ခဲတံနဲ႕နံရံေပၚမွာ ပန္းခ်ီအၾကမ္းေရးဆြဲေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 3D ပန္းခ်ီက ရိုးရိုးပန္းခ်ီကိုသာအေျခခံျပီး ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ေပမယ့္ ရိုးရိုးပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈနဲ႔ေတာ့ ကြဲျပားမႈ ရိွေနပါတယ္။ 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈက  ေနရာမ်ိဳးစံုမွာေရးဆြဲလို႔ရေပမယ့္ စာအုပ္ေတြ၊ နံရံေတြေပၚ၊ နံရံေထာင့္ေတြမွာ ေရးဆြဲျဖစ္ တာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာမွာ နံရံေတြနဲ႕ ၾကမ္းျပင္ေတြေပၚမွာ ပိုမ္ိုေရးဆြဲလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စာအုပ္ ၊ စာရြက္ေတြအေပၚမွာေရးဆြဲရတာက မိမိလိုသေလာက္အခ်ိန္အဆမွန္းျပီးေရးဆြဲလို႔ ရေပမယ့္ နံရံေတြအေပၚမွာေရးဆြဲမႈကေတာ့ မိမိေရးဆြဲထားတဲ့ပန္းခ်ီကို 3D ပံုရိပ္ေပၚ/မေပၚကို ကင္မရာနဲ႕ခ်ိန္ျပီးေတာ့မွ အခ်ိန္အဆတိုင္းထြာျပီး ေရးဆြဲရတာျဖစ္တယ္လို႔ 3D ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲတဲ့ ကိုရဲရင့္ဟိန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲရတာကိုစိတ္၀င္စားတဲ့ ကိုရဲရင့္ဟိန္းကေတာ့ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ျပီး အရင္က ေတာ့ စာရြက္ေတြအေပၚမွာေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သူ ပထမဆံုးေရးဆြဲခဲ့တဲ့ 3D  ပန္းခ်ီကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူ 3D ပန္းခ်ီကို စာရြက္အေပၚမွာစတင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နံရံေတြအေပၚ စတင္ေရးဆဲြလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာမွာ ပံုၾကမ္းကိုအရင္ ေရးဆြဲထားျပီး 3 D ပန္းခ်ီကားတစ္ကားေရးဆြဲဖို႕ၾကာခ်ိန္ကေတာ့ တစ္ရက္ေလာက္ၾကာျမင့္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။3D ပန္းခ်ီကို မႈတ္ေဆး၊ အခရိုင္းလစ္ ေတြနဲ႕ေရးဆြဲလို႕ရေပမယ့္ မႈတ္ေဆးနဲ႕ေရးဆြဲရတာကေတာ့ ပိုၿပီးအခက္အခဲရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ 3D ပန္းခ်ီေတြကို bar ၊ ဟိုတယ္ေတြနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္ေတြနဲ႕ ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြမွာ ေရးဆြဲမႈေတြရိွလာခဲ့ျပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာလည္း 3D ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈေတြရိွလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News