ယခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မိုးရာသီကာလမွာ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ေလွာ္ကားစိုက္ခင္းအတြင္း ဧက(၂၀၀)မွာ သစ္ပင္ေပါင္း (၁)သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ေလွာ္ကားစိုက္ခင္းမွာ သစ္ပင္ေတြလာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးလိုတယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လက္ေအာက္ရွိ ေျမယာရႈခင္းႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ရံုးရွိရာ ဦးဥတၱမပန္းျခံမွာ စိုက္ပ်ိဳးလိုတဲ့ အပင္အေရအတြက္၊ အပင္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ဧကတို႔ကိုေလ်ွာက္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ေငြက်ပ္(၅၀၀)မွ (၅၀၀၀)အထိ သစ္ပင္အရြယ္အစား၊ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုစိုက္ပ်ိဳး ၿပီးတဲ့သစ္ပင္ေတြကို ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးတဲ့အပင္ရဲ႕ အနီးကေပါင္းပင္ေတြကို မိုးတြင္းမွာ (၃)ၾကိမ္ ရွင္းေပးတာ ေႏြရာသီဆိုရင္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေရေလာင္းေပးတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇြန္လ(၁၆)ရက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈနဲ႔ ကမာၻ႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔  ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသင္းက သစ္ပင္စိုက္ပြဲအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲမွာ လူအင္အား (၁၀၀)ခန္႔က အပင္ေပါင္း (၅၄၀)ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေလွာ္ကားစုိက္ခင္းမွာ  ယခုႏွစ္မိုးရာသီအတြင္း  ဧက(၂၀၀) စိုက္ပ်ိဳးမွာျဖစ္ျပီး လက္ရိွမွာေတာ့   ၅၅ ဧက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News