ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေပါလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ Mr. Vuong Dinh Hue (မစၥတာဗြန္ဒင္ေဟြ႔)ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဇြန္လ(၁၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္မွာ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ ပါတယ္။အဆိုပါေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားတည္ရွိျပီးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမွင့္ေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္လည္ပတ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ေရရွည္ခုိင္မာ ေစေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ဦးသာဦး၊ ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

Related News