လက္ရွိ တညင္းကုန္းေစ်းေဟာင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေစ်းသူ/ေစ်းသားေတြအေနနဲ႔  ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တညင္းကုန္းေစ်းအသစ္ကို အျပီးေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊျပည္သာတံတားအဆင္းနဲ႔ ပုလဲလမ္းေထာင့္မွာတည္ရိွတဲ့ တညင္းကုန္း လက္ကားေစ်းေဟာင္းၾကီး က (၁၀)ဧကက်ယ္၀န္းျပီး ေျမစိုက္ေစ်းရံု (၁၁)ရံု ၊မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ခန္း (တစ္ေထာင့္ရွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ခန္း)ရိွၿပီး ပ်ံက်ေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းသည္ (၁၆၇)ဦးရိွပါတယ္။ တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းေဟာင္းၾကီး ေဘးဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ လက္ရိွအသစ္ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ တညင္းကုန္းလက္ကား ေစ်းသစ္ၾကီးတည္ရိွျပီး အဆိုပါေစ်းအသစ္ၾကီးထဲမွာေတာ့ သစ္သီးလက္ကားေစ်းရံု၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ စားဖိုေဆာင္သံုး သစ္သီး၀လံပစၥည္း လက္ကားေစ်းရံုနဲ႕ ေတာင္သူလက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းရံု စတဲ့ ေစ်းရံုၾကီးေတြကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး လက္ရိွမွာေတာ့ ေစ်းေရာင္းခ်သူေတြ ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းသူ/ေစ်းသားေတြအေနနဲ႕ ေစ်းေဟာင္းကေန ေစ်းသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရာမွာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကားေတြအျပင္ ေစ်းေျပာင္းေရႊ႕ရာမွာ အဆင္ေျပႏိုင္ေစဖို႔အတြက္  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းေဟာင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ျပီးေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကိုေတာ့ ေစ်းအသစ္ၾကီးမွာ ဆိုင္ခန္းခေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးထား ၿပီး ေရခြန္၊ မီးခြန္စတာေတြအျပင္ သန္႔ရွင္းေရးခေတြပါ  ေလွ်ာ့ခ်ထားေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းအသစ္ကိုေျပာင္းေရႊ႕မယ့္ ေစ်းေဟာင္းမွ ေစ်းသူေစ်းသားေတြကိုလည္း မိမိတို႕အရင္ကေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ဆုိင္ခန္းေနရာအတိုင္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္မွာ အျပီးေျပာင္းေရႊ႕ျပီးရင္ေတာ့ တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းေဟာင္းၾကီးကို ဇြန္လ (၂၁)ရက္မွာပိတ္သိမ္းလိုက္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းအသစ္ၾကီးမွာေတာ့ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြအျပင္ ေစ်းလာေရာက္၀ယ္ယူသူေတြအဆင္ေျပေစဖို႕အတြက္ ကားပါကင္၊ ေစ်းလံုျခံဳေရးအပုိင္းအေနနဲ႕ CCTV တပ္ဆင္ထားျပီး ေစ်း သန္႔ရွင္းေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးအပိုင္းမွာလည္း ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းေတြကိုပါ ခန္႔အပ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News