(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အားကစားကြင္းႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းခရရွိမႈေတြဟာ နည္းပါးေနၿပီး လက္ရိွငွားရမ္းထားတဲ့ ဆိုင္ခန္း(၁၃၀)ေက်ာ္က တစ္ႏွစ္စာကို က်ပ္သိန္း (၄၂၀)ေက်ာ္သာ ရရွိေနတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ဒါကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျမသီတာေဘာလုံးကြင္းေဘးရွိ ဆိုင္ခန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနက ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းကို ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀)နဲ႔ ငွားရမ္းထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ဒီဆိုင္ခန္းေတြလိုပဲ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္မွာ ပါ၀င္လာတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အားကစားကြင္းႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းခရရွိမႈေတြဟာ နည္းပါးေနၿပီး ဒီအေျခအေနေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခနည္းပါးရတာဟာ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းကို တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)နဲ႔ ငွားထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြက(၁၀)ခန္းအထက္ရွိေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရရွိရမယ့္ အခြန္အခေတြ နစ္နာေနလို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳထားပါတယ္။

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အားကစားကြင္းႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားငွားရမ္းခရရွိမႈေတြက တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မကြင္းရွိ ဆိုင္ခန္း(၁၄)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ က်ပ္(၁၆)သိန္းေက်ာ္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျမသီတာကြင္းရွိ ဆိုင္ခန္း(၄၉)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း(၁၁၀)ေက်ာ္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိုင္ခန္း(၄၄)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ေက်ာ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းရွိ ဆိုင္ခန္း(၁၀)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း(၃၀)ေက်ာ္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ေတဇကြင္းရွိ ဆိုင္ခန္း(၅)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ က်ပ္(၁၀)သိန္းေက်ာ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ အားကစားကြင္းဆိုင္ခန္းေပါင္း(၁၂)ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း(၆၀)ေက်ာ္၊ လိႈင္သာယာ အားကစားရုံအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း(၆၀)ေက်ာ္ ရရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အားကစားကြင္းႏွင့္ ဆိုင္ခန္း(၁၃၄)ခန္းအတြက္  တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္သိန္း(၄၂၀)ေက်ာ္သာ ရရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


 

Related News