ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရံုး) ဖြင့္လွစ္ျခင္း(၉)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားနဲ႔ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဇြန္လ(၁၇)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ရံုးခြဲဖြင့္လွစ္ၿပီး အသင္းဝင္ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ပညာေရးေထာက္ပံံ့မႈ၊ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ လူမႈေရးကူညီမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရံုးကို၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုႏွစ္မွာေတာ့  (၉)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ (၉)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားနဲ႔ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းက မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၁၀၅)ဦးကို ေက်ာင္းသံုးစာေရးကိရိယာ၊ ပညာသင္စရိတ္နဲ႔ မသန္စြမ္းအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာပါ။ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေလွ်ာ့ေစဖို႔နဲ႔ စိတ္ခြန္အားရေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ရံုးခြဲေပါင္း(၃၅) ရံုးလွစ္ထားၿပီး အဖြဲ႔၀င္အေနနဲ႔ (၁)ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းကို ဆက္သြယ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ လွဴဒါန္းမႈေတြလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေတြလည္းရွိလာၿပီ ျဖစ္သလုိ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားစြာ လိုအပ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရံုး)ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၉)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News