ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြန႔္ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ လူမႈအက်ိဳးျပဳစြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတဲ့ Enterprise Demo Day 2019 ကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ အေသးစား၊အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျမွင္႔တင္ေပးႏိုင္ေစဖို႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈုျပဳလုပ္ရာမွာ တိုးတက္မႈဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းမ်ား ၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအစရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ 

Enterprise Demo Day 2019 မွာ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေဆြးေႏြးခ့ဲၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္  ေအာ္ဂဲနစ္အသီးအနွံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ Application ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္း(၁၀)ခုမွ လာေရာက္ျပသခဲ့တာပါတယ္။ Enterprise Demo Day 2019 ကို 1 To Watch နဲ႔  ICCO တို႕ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးနဲ႔တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။

 

 

Related News