ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္မယ့္ 2019 Global IT Challenge ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မသန္စြမ္းသူ(၄)ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္ ေဒးရွင္း၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Rehabilitation International အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕မွာက်င္း ပမယ့္ 2019 Global IT Challenge မွာျမန္မာႏိုင္ငံရွိမသန္စြမ္းသူေတြပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပဏာမလူေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ(၁၉)ရက္နဲ႔ (၂၀)ရက္က Hotel 99 မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ပဏာမေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဘာသာရပ္(၄)မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး ေျဖဆိုရမယ့္ဘာသာရပ္ေတြကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွဆရာေတြက သင္ၾကားေပးၿပီးစာေမးပဲြေျဖဆိုရတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ပဏာမေရြးခ်ယ္ပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွ မသန္စြမ္းသူ(၂၆)ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီးမသန္စြမ္း အမ်ိဳးအစား(၄)မ်ိဳးမွ မသန္စြမ္းတစ္မ်ိဳးကို(၁)ေယာက္စီေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲမွာေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့မသန္စြမ္းသူေတြကေတာ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕မွာ 2019 Global IT Challenge ကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြကေတာ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀)၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြမ်ားစြာရရွိလာမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အခုလို ၿပည္တြင္းကမသန္စြမ္းသူေတြအတြက္IT ပညာကို ႏိုင္ငံတကာမွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တာ 2019 Global IT Challenge ၿပိဳင္ပဲြကပထမဆံုးၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ေတြရရွိေအာင္ၿပိဳင္ပြဲေတြဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

   

Related News