သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ဖို႔ ၊ေရအရင္းအျမစ္ေတြရရွိေစဖို႔၊သစ္ေတာ၊သစ္ပင္ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳတာကုိ ျပည္သူေတြသိရွိေစဖို႔စတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားဖိုရမ္မွာေတာ့ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ အေရးပါပံု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ လာမယ္႔(၂၀၂၀)ျပည္႔ႏွစ္မွာ သစ္ပင္ေပါင္း(၂၀၀,၀၀၀)ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားဖိုရမ္ကိုေတာ့ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ (၆)ရက္နဲ႔ (၇)ရက္မွာ ပန္းပ်ိဳးလက္ပရဟိတအသင္းမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News