ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ The Academy of Korea Studies သုေတသနအသင္းၾကီးရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ကိုရီးယားဘာသာစကား စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ကဖတ္ၾကားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို သုတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံရွိ The Academy of Korea Studies က စီစဥ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္က ဆရာ၊ဆရာမ (၅)ဦးနဲ႔ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္က ဆရာ၊ဆရာမ(၇)ဦးတို႔က ဖတ္ၾကားခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ဒီလိုျပဳလုပ္တာက ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ႔ ျမန္မာဘာသာစကား ႏႈိင္းယွဥ္သင္ျပရာမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ နဲ႔ သင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းေတြကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။(ႏုိင္ငံျခားသားအသံ -  ဘာသာစကားကတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုခ်ဥ္းကပ္မႈကိုေျပာသြားတာပါ။ကိုရီးယားစကားကေန ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို အဓိကသင္သြားတာပါ။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံဘာသာစကားႏႈိင္းယွဥ္ ရင္အေထာက္အကူအမ်ားၾကီးျဖစ္မယ္လုိ႔ယံုၾကည္ပါတယ္။)

စာတမ္းဖတ္ပြဲနဲ႔အတူ Kyung Hee University ရွိ ဆရာတစ္ဦးက ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ရွိ တတိယႏွစ္၊ စတုတၳႏွစ္ နဲ႔ ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ဇြန္လ (၂၀)ရက္မွ (၂၁)ရက္အထိ (၂)ရက္ၾကာသင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားကတစ္ဆင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈကိုသိရွိေအာင္၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားရာမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအေယာက္(၂၀၀)ခန္႔တက္ ေရာက္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကိုရီးယားဘာသာစကားစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


 

Related News