မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္ႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္က မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ၊ေတာ္၀င္န၀ရတ္ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဟာေျပာပြဲဟာ ဇြန္လ(၂၆)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း (ျမန္မာ)ဗဟို တို႔မွေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို ယေန႔ေခတ္မွာလူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအသံုးျပဳလာတာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး က႑အလိုက္  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကိုေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမ်ားလာရင္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ရပ္ရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြကို  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေအာင္ ဥပမာေပးရွင္းလင္းခဲ့တာေတြလည္းပါ၀င္ၿပီးမူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကို ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ သိရွိဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ အခုလိုေဟာေျပာပြဲမ်ိဳးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေတာ္၀င္န၀ရတ္ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္ႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးတာဟာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အသိပညာ၊ဗဟုသုတရရွိေစမယ့္ သင္တန္းေတြလည္းေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News