မိုးတြင္းကာလေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ အေ၀းေျပးကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ရမႈ ေအးသြားျပီး တန္ဆာခေတြက အသြားအျပန္ တစ္ေၾကာင္းသာေစ်းရရွိလို႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ အေ၀းေျပးကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက သိရပါတယ္။ အေ၀းေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ ေႏြရာသီကာလမွာ (၁၄)ဘီးယာဥ္အတြက္ (၃၁)တန္၊ (၁၈)ဘီးယာဥ္အတြက္ (၄၆)တန္၊ (၂၂)ဘီးယာဥ္အတြက္ (၅၀.၅)တန္ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး မိုးတြင္းကာလေတြမွာ(၁၄)ဘီးယာဥ္အတြက္ တန္(၃၀)၊ (၁၈)ဘီးယာဥ္အတြက္ (၄၃.၅)တန္၊ ၂၂ ဘီးယာဥ္အတြက္ (၄၈)တန္ကို တင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေမလ(၁၅)ရက္ ေရာက္တိုင္း  ကုန္ေတြကို သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္း ေလ်ာ့တင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသအခ်ိဳ႕ကို ကုန္စည္ေတြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာမွာလည္း တန္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး(၆)ဘီးယာဥ္ေတြကိုသာ သယ္ယူခြင့္ျပဳ လုိက္တာေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ဂိတ္ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာမွာ အသြားအျပန္ ႏွစ္ေၾကာင္းရွိတဲ့အနက္ တစ္ေၾကာင္းသာ တန္ဆာခေစ်းေကာင္းရေနၿပီး က်န္တစ္ေၾကာင္းရဲ႕ တန္ဆာခရရွိမႈက နည္းပါးသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္- မူဆယ္အတြက္ တြဲကားတစ္စီးကို ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္း တန္ဆာခေစ်းရွိၿပီး  မူဆယ္ - ရန္ကုန္ တြဲကားတစ္စီးကို ေငြက်ပ္ (၃၁)သိန္းအထိ တန္ဆာခေစ်းရရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈဟာ အသြား၊အျပန္ရွိတာျဖစ္ျပီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းသာကုန္စည္ အမ်ားအျပားသယ္ေဆာင္ရကာ တစ္ေၾကာင္းကေတာ့ အနည္းငယ္သာ သယ္ေဆာင္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးကို ဆြဲတဲ့ကားဂိတ္တိုင္း ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။မိုးရာသီအစမွာ ဒီလိုအခက္အခဲေတြျဖစ္ေပၚေနရင္ မိုးတြင္းကာလမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ ဂိတ္ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ အေ၀းေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက သံုးသပ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News