၀ါဆိုလျပည့္ေန႔(ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔)မွာ ေလာကခ်မ္းသာအဘယလာဘမုနိဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ၾကီးမွာ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားႏွင့္စည္ကားလွ်က္ရွိပါတယ္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔(ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔)မွာ ေလာကခ်မ္းသာအဘယလာဘမုနိဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ၾကီး(ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရား)မွာ မနက္ပိုင္းကတည္းက ျမတ္စြာဘုရားကိုေရႊၾကာသကၤန္းနဲ႔ သစ္သီးဆြမ္းမ်ားကပ္လွဴျပီး သံဃာေတာ္(၉)ပါးကို ၀ါဆိုသကၤန္းမ်ားကပ္လွဴခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၀တ္အသင္းအဖြဲ႔ေတြမွ ျမတ္စြာဘုရားကို ဓမၼစၾကာမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔(စမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔)ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဘုရားဖူးျပည္သူေတြလည္း လာေရာက္ဖူးေျမွာ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားဖူးျပည္သူေတြထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ မိမိတို႔လာေရာက္ရတဲ့ေဒသေတြနဲ႕ေ၀းတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားတစ္ဆူထဲသာ ဖူးေျမွာ္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့ ဘုရားေတြကိုသြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News