ျပည္တြင္းကုန္လမ္းသြားလာေရးအတြက္ အဓိကအေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႀကီး(၂)ခုျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္က ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းနဲ႕ (ဒဂုံ - ဧရာ) အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြမွာ ကားဂိတ္နဲ႕ ဆိုင္ခန္းမ်ားငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္က်ပ္သိန္း(၁၈၀၀)ေက်ာ္ရရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္က အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႀကီး(၂)ခုျဖစ္တဲ့ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းနဲ႕ ဒဂုံ - ဧရာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စီမံခန္႔ခြဲေနၿပီး ဒီစခန္း(၂)ခုက ရရွိလာတဲ့ အခြန္အခနဲ႕အခန္းငွားရမ္းခေတြဟာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ရေငြထဲပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစခန္း(၂)ခုေပါင္း  ကားဂိတ္နဲ႔ဆိုင္ခန္းေတြဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္  အခန္းေတြဖြဲ႕စည္းငွားရမ္းေပးထားၿပီး အခန္းေပါင္း(၁၁၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအခန္းေပါင္း(၁၁၀၀)ေက်ာ္အတြက္   အခန္းငွားရမ္းခေတြအေနနဲ႕ ဆိုင္ခန္းအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ခန္းကို တစ္လက်ပ္(၂၀၀၀)ကေန အမ်ားဆုံးက်ပ္(၇၀၀၀)ထိ သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာပါတယ္။ ဒီစခန္း(၂)ခုရွိ ကားဂိတ္နဲ႔ဆိုင္ခန္းမ်ားအားလုံးငွားရမ္းခအေနနဲ႕ တစ္ႏွစ္ေငြက်ပ္သိန္း (၁၈၀၀)ေက်ာ္ ရရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းနဲ႕ ဒဂုံ - ဧရာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြက ကားဂိတ္နဲ႔ ဆိုင္ခန္းမ်ားငွားရမ္းခေတြဟာ လက္ရွိမွာ ပုဂၢလိက ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ပမာဏမ်ားစြာ ကြာျခားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ရရွိမယ့္ ၀င္ေငြေတြကို ေသခ်ာေလ့လာစိစစ္ေကာက္ခံမယ္ဆို ဒီထက္မက ပိုမိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာက ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။

အခန္းငွားရမ္းခေတြကို အခန္းအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ကာ ဆိုင္လခႏႈန္းထားေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာေတာ့ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ခန္းကို (၁)လအနည္းဆံုးက်ပ္(၂၀၀၀)ကေန အမ်ားဆံုးက်ပ္(၇၀၀၀)အထိ၊ ကားဂိတ္အခန္းေပါင္း(၂၆၀)နီးပါးရွိၿပီး တစ္ခန္းကို (၁)လအနည္းဆံုးက်ပ္(၃၀၀၀) အမ်ားဆံုးက်ပ္(၇၀၀၀)အထိ ေကာက္ခံေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရဲ႕ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ကားဂိတ္အခန္းမ်ားငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြမွာ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒဂုံ - ဧရာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ခန္းကို (၁)လအနည္းဆံုးက်ပ္(၃၀၀၀)ကေန အမ်ားဆံုးက်ပ္(၅၅၀၀)အထိ၊ ကားဂိတ္အခန္းေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ခန္းကို (၁)လအနည္းဆံုးက်ပ္(၅၅၀၀)နဲ႔ ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒဂုံ - ဧရာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ကားဂိတ္အခန္းမ်ားငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြမွာ ေငြက်ပ္သိန္း(၇၈၀)ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News